Giỏ hàng : 0 sản phẩm
Tìm kiếm :    
DÂY ĐƠN MỀM BỌC PVC 450/750 V
 - Điện áp làm việc/Rated voltage : 450/750 v
- Điện áp thử trong 5 phút/Test volgate for 5 min : 2500 v
- Nhiệt độ làm việc lớn nhất/Max temperature : 70 độ C
- TCVN 6610 - 3 : 2000


Thông tin công ty
Chăm sóc khách hàng
Tin tức