Giỏ hàng : 0 sản phẩm
Tìm kiếm :    
DÂY SÚP 2 LÕI CÁCH ĐIỆN PVC 250 V
 - Điện áp làm việc/Rated volgate : 250 v
- Điện áp thử trong 5 phút/Test volgate for 5 min : 2500 v
- Nhiệt độ làm việc lớn nhất/Max temperature : 70 độ C
- TCVN 2103 : 1994


Thông tin công ty
Chăm sóc khách hàng
Tin tức